Mój pan woła na mnie Pies.


Dzieci z wielkim zainteresowaniem samodzielnie przeczytały opowiadanie o psie Marszałka Piłsudskiego. Bardzo przypadła im go gustu ciekawa forma narracji, której bohaterem stał się z pozoru zwykły zwierzak. Dzieci rozwiązały quiz w nietypowej wersjii na tabletach, oraz wykonały plakaty prześcigając się w pomysłach.

Link do filmu: https://www.facebook.com/gbp.wkomarowcepodl/videos/2285432745067181/

Utworzono: 12/06/2018
Zaktualizowano: 12/07/2018