Czytam sobie w Bibliotece w Otwocku


Spotkanie konkursowe odbyło się 5 grudnia 2018r. w Szkole Podstawowej Nr 8w Otwocku.

**

Do udziału w konkursie wybrani zostali uczniowie z klasy I SP8 w Otwocku. **

**

Do pracy z dziećmi wybrałam teatrzyk obrazkowy Kamishibai, który jest techniką opowiadania, wywodzącą się z Japonii, wykorzystującą kartonowe plansze z obrazkamii tekstem oraz kartonową lub drewnianą skrzynię (butai), na wzór parawanu z teatrzyków marionetkowych, w których przedstawiane są dzieciom kolejne fragmenty opowiadania. **

Kartonową skrzynię ( butai) wykonałam z pudełka po butach i okleiłam czerwonym papierem.Parawan kamishibai stanowi oprawę dla ilustracji i tekstu i skupia na nich uwagę dzieci.

**

W zajęciach wzięło udział 20 uczniów.**

**

Spotkanie trwało 60 min.**

**

Po uprzednim uzyskaniu od rodziców zgody na udział i rejestrowanie wizerunku ich dzieci w Konkursie "Czytam sobie w bibliotece. Moje miejsce. Moja wolność!" przygotowałam scenariusz zajęć na podstawie książki Jana Ołdakowskiego "Mój pan woła na mnie Pies".**

Na tę okoliczność uczniowie klasy I przygotowały pod opieką Wychowawcy piosenkii wiersze patriotyczne.

**

Z uwagi na fakt, iż pracuję także w bibliotece szkolnej SP8, wybrana grupa uczniów była mi dobrze znana. w związku z czym łatwiej było mi przygotować dzieci do spotkania.**

Uczniowie z KLUBU MŁODEGO CZYTELNIKA
wykonały własnoręcznie kotylionyi chorągiewki, które zostały wykorzystane w trakcie spotkania.

Na moją prośbę uczniowie klasy I w tym dniu przyszli w strojach galowych lub czerwonych i biało czerwonych.

**

Spotkanie rozpoczęliśmy powitaniem wszystkich i przedstawieniem celu naszego spotkania. Dzieci dowiedziały się, że w bieżącym roku obchodzimy 100-ną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wielu ludzi poświęciło zdrowie a nawet życie abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Duże zasługi dla uzyskania niepodległości Polski miał również Marszałek Józef Piłsudski, wielki Polski Patriota, który był głównym tematem naszego spotkania.**

Następnie dzieci odpowiadały na pytanie: Co to znaczy być Patriotą?

Wśród odpowiedzi znalazły się min.:

Być Patriotą to znaczy:

- kochać Polskę

- nie zaśmiecać naszej Ojczystej ziemi,

- poznawać historię naszego kraju,

- kupować polskie produkty

- nie wstydzić się jej

**

W kolejnej części spotkania uczeń wyznaczony przez klasę przeczytał fragment opowiadania "Mój pan woła na mnie pies", dalsza część książki przeczytałam dzieciom przy pomocy kamishibai.**

**

Po przeczytaniu książki sprawdziłam u dzieci słuchanie ze zrozumieniem poprzez zadawanie prostych pytać związanych z treścią książki tj.**

- Jak wabił się pies Marszałka Józefa Piłsudskiego?

- Co należało do zadań Psa?

- Jakie prezenty najczęściej otrzymywał Marszałek?

- Jakiego zwierzątka nie lubił Pies?

- Jak miały na imię córki Marszałka?

**

Uczniowie znając już z relacji Psa postać Marszałka Piłsudskiego dowiedzieli się także, że odwiedził On dwukrotnie nasze miasto Otwock, a na pamiątkę tego wydarzenia i za Jego zasługi władze miasta wystawiły Mu pomnik i ogłosiły Honorowym Obywatelem Otwocka.**

**

W następnej części spotkania uczniowie recytowali wiersz pt."Barwy Ojczyste" Czesława Janczarskiego a po rozdaniu dzieciom chorągiewek zaśpiewały piosenkę patriotyczną pt."Jesteśmy Polką i Polakiem".**

**

Kolejnym wierszem recytowanym przez dzieci z podziałem na role był wiersz Władysława Bełzy "Kto Ty jesteś? Polak mały!".**

**

Jedna z uczennic, ubrana w strój ludowy wykonała także składankę piosenek ludowych.**

Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały kolorowankę przedstawiającą postać Marszałka Piłsudskiego na Kasztance do pomalowania w domu dowolną techniką. Po zwróceniu prac uczniów będzie zorganizowana wystawka tychże prac.

Utworzono: 12/09/2018
Zaktualizowano: 12/09/2018