Kontakt


Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

ul. Kopernika 17

00-359 Warszawa

frsi@frsi.org.pl

www.frsi.org.pl


Kontakt z administratorem portalu: portal.labib@frsi.org.pl

Utworzono: 01/07/2013
Zaktualizowano: 03/06/2018