• Sceariusz
 • Publikacja: 19.01.2013
 • Edycja: 27.02.2019
 • 5 
Warsztaty dziennikarskie dla bibliotekarzy
Warsztaty dziennikarskie dla bibliotekarzy

 • Budżet działania: 1000 zł
 • Czas przygotowania: bez ograniczeń
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Liczba organizatorów: 1
 • Liczba uczestników: 15
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Chwytliwy tytuł, wciągający lead i interesujące zdjęcia - warsztaty miały nauczyć bibliotekarzy jak dobrze i ciekawie pisać relacje z imprezy czy spotkania autorskiego w bibliotece. Uzupełnieniem była część teoretyczna i praktyczna z robienia zdjęć.

Dlaczego warto?

Nie każdemu pisanie przychodzi łatwo, ale każdy może nauczyć się pewnych podstawowych zasad, którymi kierują się dziennikarze pisząc artykuły. Strona internetowa biblioteki, blog, portal czy biuletyn gminny może zapełnić się atrakcyjnymi tekstami (związanymi z działalnością biblioteki) przyciągając większą liczbę czytelników. Może być jednym z ważnych elementów rzecznictwa.

W trakcie przygotowania

Główny celem przygotowań było znalezienie odpowiedniej osoby, która poprowadzi warsztaty oraz przygotowanie atrakcyjnego planu i ustalenie harmonogramu działań.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Osoba prowadząca szkolenie
 •   Plan warsztatu
 •   Poinformowanie potencjalnych uczestników
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Znalezienie prowadzącego warsztaty. Najlepiej, żeby był to dziennikarz lub pisarz z doświadczeniem dziennikarskim.
 2. Ustalenie wraz z prowadzącym planu warsztatów. Jego poszczególnych elementów z rozpisaniem na czas potrzebny do jego realizacji i przerwy dla uczestników. Ustalenie z prowadzącym potrzeb sprzętowych (np. laptop, rzutnik, flipchart, materiały biurowe itp.)
 3. Poinformowanie potencjalnych uczestników o warsztatach: informacja mailowa oraz na stronie www/blogu
W trakcie realizacji

Ten etap polegał głównie na naborze uczestników, technicznym przygotowaniu warsztatów oraz ich realizacji. Trudności: Zbyt późna informacja od uczestników (lub jej brak) o ich nieobecności na warsztatach. Uniemożliwiło to ich zastąpienie przez osoby z listy rezerwowej.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Nabór uczestników
 •   Catering i sala szkoleniowa
 •   Certyfikaty uczestnictwa
 •   Informacja o ewaluacji
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Rezerwacja sali szkoleniowej
 2. Nabór uczestników - w przypadku większej liczby chętnych utworzenie listy rezerwowej. Przygotowanie formularza zgłoszenia - powinien zawierać dane do kontaktu do uczestnika oraz oświadczenie, że zapoznał się ze wszystkimi elementami związanymi z uczestnictwem w warsztacie.
 3. Wybór firmy cateringowej lub samodzielne zaplanowanie i przygotowanie cateringu dla uczestników i prowadzącego warsztaty.
 4. Przygotowanie imiennych certyfikatów uczestnictwa wraz z wyszczególnieniem najważniejszych zagadnień z warsztatów i informacją o liczbie godzin szkoleniowych.
 5. Warsztaty: 1) Przed warsztatem przygotowanie sali, niezbędnego sprzętu, cateringu. 2) Przywitanie uczestników i przedstawienie prowadzącego 3) Opieka techniczna w czasie warsztatów 4) Tworzenie dokumentacji zdjęciowej podczas szkolenia
 6. Po warsztacie: 1) Rozdanie certyfikatów uczestnictwa 2) Poinformowanie uczestników o formie ewaluacji warsztatów
Po zakończeniu

Celem tego etapu była ocena wystawiona przez uczestników dla poszczególnych elementów warsztatów: jego organizacji, realizacji oraz przydatności pozyskanej wiedzy. Wyniki ankiety zostały przeanalizowane przez organizatora oraz prowadzącego szkolenie, który również otrzymał jej wyniki. Ponieważ warsztat został powtórzony dla następnych 3 grup bibliotekarzy, na podstawie ewaluacji wprowadzono modyfikację pewnych elementów szkolenia by były lepiej dopasowane do oczekiwań uczestników.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Ankieta ewaluacyjna
 •   Opracowanie wyników ankiety ewaluacyjnej
 •   Przedstawienie wyników ankiety ewaluacyjnej
 •   Zamieszczenie zdjęć i relacji z przeprowadzonych warsztatów na stronie www/blogu
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przygotowanie anonimowej ankiety ewaluacyjnej w formie elektronicznej (za pomocą narzędzia Dokumenty Google - Formularze).
 2. Rozesłanie ankiety do uczestników następnego dnia po szkoleniu.
 3. Opracowanie wyników ankiety
 4. Przesłanie wyników ankiety do prowadzącego. Analiza oraz wprowadzenie zmian do kolejnych warsztatów.
 5. Przedstawienie wyników przełożonym oraz osobom/instytucjom związanym z finansowaniem warsztatów.
 6. Przygotowanie relacji wraz ze zdjęciami i zamieszczenie jej na stronie www/blogu
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

Ważne żeby warsztaty były praktyczne. Warsztaty dziennikarskie były podzielone na 3 główne części: 1) było to spotkanie autorskie z prowadzącym (pisarzem - dziennikarzem) 2) część pierwsza była materiałem wyjściowym do napisania relacji ze spotkania autorskiego w części drugiej - uczestnicy po wstępie teoretycznym wymyślali tytuły, pisali lidy i treści artykułów z pomocą prowadzącego 3) w trzeciej części uczestnicy otrzymali teoretyczne wskazówki na temat robienia zdjęć oraz praktycznie wykorzystali zdobytą wiedzę robiąc zdjęcia przywiezionymi ze sobą aparatami fotograficznymi. Przestroga: Warto przed zbliżającym się terminem warsztatów sprawdzić czy wszyscy uczestnicy dotrą na warsztaty i ewentualnie poinformować o możliwości uczestniczenia osoby z listy rezerwowej.