• Sceariusz
 • Publikacja: 21.01.2013
 • Edycja: 27.02.2019
 • 2 
Okna otwarte na dialog
Okna otwarte na dialog

 • Budżet działania: 300 zł
 • Czas przygotowania: bez ograniczeń
 • Czas trwania: 2 tygodnie
 • Liczba organizatorów: 2
 • Liczba uczestników: 14
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Kampania prospołeczna nastawiona na integrację lokalnej społeczności. Hasła akcji mają na celu wskazanie odbiorcom możliwości jakie drzemią w nich samych oraz wskazanie biblioteki jako miejsca, od którego można zacząć działania na rzecz dzielnicy.

Dlaczego Okna otwarte na dialog? Bo od plakatów w oknie wszystko się zaczyna :D

Dlaczego warto?

Akcja miała - poprzez hasła - zwrócić uwagę mieszkańcom dzielnicy (seniorom, młodzieży) na możliwość wzajemnej pomocy oraz wskazanie biblioteki jako miejsca gdzie można spotkać osoby o podobnych zainteresowaniach, doświadczeniach czy problemach.

W trakcie przygotowania

Najważniejszym elementem przygotowań do Akcji było ustalenie grup społecznych, do których należy kampanię adresować (grup najmniej aktywnych). Po zakończeniu procesu "diagnozy" wyłonione zostały 2 grupy: seniorzy i młodzież. Następnie należało ustalić, co jesteśmy w stanie tym grupom zaoferować? Oczywiście: książki, warsztaty, szkolenia, dostęp do internetu. W oparciu o te dobra opracowano 2 szkolenia: dla seniorów i młodzieży. Każde z nich miało zakres:

 • seniorzy - warsztaty z zakresu obsługi komputera i korzystania z zasobów internetowych
 • młodzież - warsztaty z zakresu tworzenia stron internetowych, pisania blogów,

Ostatnim elementem przygotowań było wyklejenie okien biblioteki fluorescencyjną folią i umieszczenie haseł kampanii: "Seniorze - nie daj się wykluczyć!" "Zostań MODem na dzielnicy!" oraz rozklejenia plakatów informacyjnych na terenie dzielnicy. Każda grupa ma swój kolor przewodni w kampanii informacyjnej.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   1. Program warsztatów dla seniorów
 •   2. Kampania reklamowa: oklejenie okien biblioteki, plakaty
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Ustalenie grupy docelowej (do kogo adresujemy naszą kampanię)
 2. Opracowanie - w oparciu o posiadane zasoby (literatura, komputery, oprogramowanie, dostęp do internetu) i wiedzę oraz umiejętności kadry - programów aktywizujących poszczególne grupy społeczne
 3. Zabezpieczenie i zgromadzenie - niezbędnych do realizacji programu - materiałów (programy komputerowe, materiały dydaktyczne, itp)
 4. Opracowanie harmonogramu warsztatów
 5. Akcja informacyjna
W trakcie realizacji

Uczestnicy akcji skupieni byli w 2 grupach. Każda z nich realizowała inny program:

 • seniorzy uczyli się obsługi komputerów i korzystania z zasobów internetu
 • młodzież uczyła się tworzenia stron internetowych, zakładania forum, tworzenia blogów, obróbki zdjęć w programach on-line. Każda z grup spotykała się na warsztatach co drugi dzień. Cel grupy "seniorzy": zapobieganie e-wykluczeniu, wzmacniania aktywności i integracji społecznej seniorów, edukacja. Cel grupy "młodzież": edukacja, kreowanie nowych zainteresowań, działania na rzecz lokalnej społeczności poprzez prowadzenie portalu społecznościowego dla mieszkańców dzielnicy

Największą trudnością - podczas pracy z grupą seniorską" był brak możliwości korzystania z gg i czatów.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Komputery z dostępem do internetu
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Opracowanie planu pracy każdej z grup
 2. Korekta treści warsztatów - po ustaleniu na pierwszych zajęciach - jaki jest poziom wiedzy kursantów
Po zakończeniu

Po zakończeniu warsztatów - na wniosek uczestników - odbyła się dodatkowa - połączona -sesja warsztatowa, na której kursanci wymienili się pomysłami związanymi z portalem i forum mieszkańców dzielnicy. Większość uczestników zajęć jest nadal aktywnymi użytkownikami biblioteki. Angażują się również w działalność na rzecz dzielnicy (zorganizowali m.in. Dzień Dziecka i pieszą wyprawę do Puszczy )

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Komputer z dostępem do internetu
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Uczestnicy warsztatów są w tracie projektowania portalu dzielicy
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?
 1. Bardzo twórcze może okazać się umożliwienie współpracy między wszystkimi grupami biorącymi udział w kampanii
 2. Nie ograniczać się tylko seniorów i młodzieży (można przygotować też warsztaty dla młodych mam z kilkuletnimi dziećmi, dla maluchów w wieku przedszkolnym)
 3. Działania aktywizujące poszczególny grupy nie muszą się ograniczać do kursu komputerowego