LABIB to społeczność bibliotekarzy i osób,
dla których biblioteka to miejsce szczególne.