„Czytam sobie w bibliotece. Moje miejsce – moja wolność!”


Filia 39 Miejskiej Biblioteki Publicznej im H. Łopacińskiego w Lublinie w ramach projektu „Czytam sobie w bibliotece. Moje miejsce – moja wolność!”, zaprosiła do biblioteki na zajęcia uczniów klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie, wraz z wychowawczynią, panią Agnieszką Kaczorowską. Zajęcia zostały przygotowane według scenariusza nawiązującego do treści książki Angeliki Kuźniak pt. „ O Zofii co zbierała kolory”. Uczniowie wysłuchali z dużym zainteresowaniem opowieści o dzieciństwie i młodości Zofii Stryjeńskiej, zachęceni, niektóre fragmenty czytali samodzielnie.

W sumie odbyły się trzy spotkania, które miały na celu zapoznać dzieci z malarstwem Zofii Stryjeńskiej, pokazać znaczenie tradycji ludowych oraz sprzyjać w rozwijaniu postaw patriotycznych. Prezentacja multimedialna pozwoliła dzieciom poznać twórczość malarki. Gra w kapustę utrwaliła zdobyte wiadomości i dała dużo radości. Uczniowie poznali barwy podstawowe i pochodne, mieszając farby a później malując obrazki powstałymi barwami z trzech podstawowych kolorów.

W drugim spotkaniu uczestniczyły dzieci tańczące w zespole ludowym „Mały Głusk”, uczniowie mieli więc możliwość zobaczenia tradycyjnego lubelskiego stroju ludowego.

Na ostatnie spotkanie został zaproszony lokalny artysta malarz pan Alfred Błotniak, który opowiedział uczniom o swojej pracy twórczej, zachęcił do rozwijania talentów i przygotował warsztaty artystyczne dla dzieci. Kolorowanie tancerzy w strojach ludowych pozwoliło uczniom wykorzystać zdobyte informacje i wykazać się zdolnościami plastycznymi. Wernisaż prac pana Alfreda w bibliotece uatrakcyjnił zajęcia.

Wszystkie spotkania były bardzo ciekawe, uczestnicy chętnie brali udział w przygotowanych zabawach i zadaniach.

Anna Czyż

Galeria:

Utworzono: 12/07/2018
Zaktualizowano: 12/07/2018

Załączniki: