• Sceariusz
 • Publikacja: 25.06.2013
 • Edycja: 25.06.2013
 • 2 
Klub Mam w bibliotece
Klub Mam w bibliotece

 • Budżet działania: 1000 zł
 • Czas przygotowania: 1 miesiąc
 • Czas trwania: 6 miesięcy
 • Liczba organizatorów: 2
 • Liczba uczestników: 5-10
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Przedsięwzięcie polega na założeniu Klubu Mam. W bibliotekach można zorganizować cykl spotkań, w których udział wezmą młode matki. Spotkania będą okazją do wymiany doświadczeń, pomysłów ale też będą szansą do rozmów o potrzebach. Warto zachęcić do udziału w Klubie Mam również ojców i dziadków, którzy również mogą stać się odbiorcami jak i współtwórcami oferty klubu.

Dlaczego warto?

Klub Mam daje bibliotekom szanse na poszerzenie oferty, a także na dotarcie do nowej grupy obiorców. Młode matki przychodząc do biblioteki, przyzwyczają swoje dzieci od najmłodszych lat do sięgania po książki, a także będą miały dla siebie stałe miejsce do spotkań.

W trakcie przygotowania

Sprawdzenie ile mam mieszka w okolicy bibioteki. Ustalenie grupy docelowej. Próba pozyskania środków finansowych na prowadzenie spotkań przez ekspertów i wynajęcie opiekunki do dzieci ew. znalezienie wolontariusza/ki. Spójna koordynacja działań.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Dużo entuzjazmu.
 •   Poznanie jak największej ilości mam.
 •   Poznanie potrzeb i probelmów tej grupy.
 •   Znalezienie programu grantowego, który umożliwiłby realizację projektu.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Zaczynając od zera, warto najpierw zrobić rozeznanie w okolicy i zbadać ile kobiet zechciałoby uczestniczyć w tego typu spotkaniach. Trzeba mnieć dużo charyzmy, by nie zrazić się początkowymi trudnościami.
W trakcie realizacji

W trakcie realizacji działalności Klubu Mam warto zadbać o grono interesujących ekspertów, a także o dobre relacje panujące w grupie.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Lista potencjalnych ekspertów.
 •   Kontakty z innymi Klubami Mam.
 •   Otwartość na nowe doświadczenia.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Sprawdzenie ile mam mieszka w okolicy bibioteki. Ustalenie grupy docelowej. Pozyskanie środków finansowych na prowadzenie spotkań przez ekspertów i wynajęcie opiekunki do dzieci ew. znalezienie wolontariusza/ki. Ustalenie dni i godzin spotkań. Ustalenie planu i określenie działań. Promocja spotkań. Zaproszenie ekspertów. Zorganizowanie zajęć dla mam.
Po zakończeniu

Gdy spotkania Klubu Mam się zakończą warto podtrzymywać relacje i kontakty, które udało nam się zainicjować. W tym celu warto zaprosić mamy do samodzielnego podejmowania inicjatyw, a także zaoferować możliwość korzystania z przestrzeni biblioteki w przyszłości.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Przestrzeń biblioteczna.
 •   Zainteresowanie uczestników kolejnymi spotkaniami.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Integracja uczestników i dzieci, nowe kontakty.
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

W Klubach Mam trzeba poświęcić dużo czasu na zintegrowanie się grupy, szczególnie gdy wchodzą do niej osoby, które wcześniej się nie znały. Warto ustalić od początku, od kiedy grupa staje się zamknięta - to znacznie pozwala zdobyć zaufanie uczestników spotkań.

Informacje dodatkowe

Inicjatywa powstała po moich obserwacjach podczas wizyty studyjnej, którą odbywałam m.in. w Fundacji Mama.

fot. fundacjamama.pl