• Sceariusz
 • Publikacja: 11.09.2013
 • Edycja: 11.09.2013
 • 4 
BIBLIOTECZNE RADY DLA RODZINY
BIBLIOTECZNE RADY DLA RODZINY

 • Budżet działania: 50 zł
 • Czas przygotowania: 1-2 tydzień
 • Czas trwania: 12 miesięcy
 • Liczba organizatorów: 1-3
 • Liczba uczestników: 20
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Jest to pomysł do realizacji. Wśród użytkowników biblioteki spotykam osoby, które mają problemy w nawiązywaniu relacji interpersonalnych. Są to seniorzy, którym trudno odnaleźć się w roli dziadka/babci. Młodzi rodzice, którzy szukają rozwiązań trudności napotykanych w wychowaniu swoich dzieci. Chciałabym aby Oni wszyscy znaleźli odpowiedzi na swoje pytania w bibliotece. Pośród naszych zasobów, lub w trakcie rozmów z ekspertami. Innowacją działania będzie możliwość uczestnictwa w spotkaniu wraz z dzieckiem. Organizator zapewni opiekę dla dzieci. Cykl odbywać się będzie regularnie. Kolejne tematy proponowaliby sami czytelnicy. Na każde spotkanie z ekspertem przygotowana będzie bibliografia. Umieszczać je będziemy również na blogu. To będzie przestrzeń do wymiany swoich opinii.

Dlaczego warto?
 • ożywiamy księgozbiór
 • przyciągamy nowych użytkowników
 • czytelnicy nabywają nowe umiejętności
 • przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu osób starszych
 • powstają nowe zestawienia bibliograficzne
W trakcie przygotowania

Najistotniejsze jest opracowanie koncepcji, znalezienie sojuszników wśród ekspertów i partnerów w zespole.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Koncepcja
 •   Eksperci
 •   Zespół realizujący spotkanie
 •   Plan
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przygotowanie sali do zabaw dla dzieci
 2. Zabezpieczenie opiekunów dla dziec
 3. Zabezpieczenie sali na spotkanie
 4. Uzgodnienie terminu
 5. Przygotowanie promocji spotkania (plakaty, ulotki w formie zakładek)
 6. Opracowanie bibliografii
 7. Wypracowanie formy spotkania
 8. Zaproszenie do współpracy ekspertów
 9. Szukanie partnerów
W trakcie realizacji

Należy trzymać się celu jaki obrano. Utrzymywać ścisłe kontakty z ekspertami aby cały czas projekt ewaluował w miarę potrzeb uczestników spotkań. Należy zadbać o dobór osoby zajmujące się dziećmi aby rodzice nie martwili się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Książki dobierane do bibliografii powinny oddawać stan faktyczny naszego księgozbioru. Na blogu informacje winny być pisane z dbałością.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Plan
 •   Eksperci
 •   Sale do zajęć
 •   Sprzęt multimedialny
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przygotowano promocję spotkania
 2. Przygotowano materiały biblioteczne
 3. Uzgodniono przebieg spotkania z ekspertami
Po zakończeniu

Każde spotkanie winno być przyczynkiem do kolejnego. Należy ewaluować koncepcje.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Powinno się zbierać opinie uczestników spotkań
 •   Reagować na każdą propozycję użytkowników biblioteki
 •   Uzupełniać księgozbiór o pozycje wskazane przez eksperta
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Z ogromną troską dbać o każdy element koncepcji
 2. Prowadzić różnorodną akcję promocyjną wśród mieszkańców
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

Należy szukać ekspertów w różnych środowiskach.

Informacje dodatkowe

Ewaluacja koncepcji to najważniejszy element!