• Sceariusz
 • Publikacja: 15.09.2013
 • Edycja: 15.09.2013
 • 2 
Biblioteka miejscem edukacji obywatelskiej na przykłdzaie działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Białym Dunajcu
Biblioteka miejscem edukacji obywatelskiej na przykłdzaie działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Białym Dunajcu

 • Budżet działania: 100 zł
 • Czas przygotowania: 30 dni
 • Czas trwania: 6 miesięcy
 • Liczba organizatorów: 2
 • Liczba uczestników: 800
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Edukacja obywatelska mieszkańców jest przedsięwzięciem długofalowym, składającym się z wielu etapów i opiera się na współpracy z samorządem oraz z organizacjami wspierającymi inicjatywy obywatelskie. Biblioteka w Białym Dunajcu organizuje szkolenia z edukacji obywatelskiej, pomaga samorządowi przeprowadzić konsultacje społeczne.

Dlaczego warto?

Mieszkańcy mają głos nie tylko podczas wyborów. Niewielu jednak z nich wie, że może wpływać na decyzje lokalnych władz i kształtować najbliższe otoczenie. Biblioteka jest miejscem otwartym dla wszystkich i powinna edukować dorosłych w tych obszarach, w których nikt inny tego nie robi.

W trakcie przygotowania

Pierwszym krokiem jest zorientowanie się jaka wiedza byłaby przydatna mieszkańcom i jakie działania podejmuje lokalny samorząd. Dopiero wtedy można rozpocząc przygotowania miejsca dyskusji o sprawach lokalnych.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Znajomość lokalnego środowiska, odpowiednia wiedza i przygotowani bibliotekarze.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Rozmowy z czytelnikami o planowanym przedsięwzięciu i ich oczekiwaniach.
 2. Rozmowy z lokalnymi organizacjami i zachęcenie do współpracy..
 3. Rozmowy z przedstawicielami JST, rozpoczęcie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia.
 4. Wybranie tematów szkoleń lub działań.
 5. Poszukanie wśród ogólnopolskich organizacji partnera do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia.
 6. Zaplanowanie konkretnych działań.
W trakcie realizacji

Łatwiej Bibliotece jest realizować takie przedsięwzięce mając wsparcie ekspertów. Należy nawiązać współpracę z organizacjami wspierającymi aktywność obywatelską, np. z Fundacją Stefana Batorego lub Fundację Civis Polonus. Ważne jest też odpowiednie pinformowanie o planowanym przedsięwzięciu mieszkańców i przedstawicieli JST..

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Materiały informacyjne: plakaty, ulotki.
 •   Miejsce szkolenia: krzesła, flipchart, sprzęt audiowizualny.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przygotowanie sali.
 2. Zaproszenie przedstawicieli JST.
 3. Przygotowanie materiałów informacyjnych, zamieszczenie informacji na stronach www biblioteki, JST i lokalnych organizacji.
 4. Nawiązanie współpracy z prowadzącym szkoelnie.
Po zakończeniu

Zawsze należy zebrać ocenę szkolenia od uczestników oraz zaproszonych gości. Pomoże to w zaplanowaniu następnych działań. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Białym Dunajcu są to konsulatcje związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Biały Dunajec na lata 2014-2020.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Ulotki oraz urny.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przygotowanie ankiet oraz urn.
 2. Nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, np. sklepikarzami czy restauratorami w celu rozmieszczenia u nich aniet i urn.
 3. Rozniesienie urn.
 4. Wypełnianie ankiet przez mieszkańców.
 5. Zebranie ankiet.
 6. Przekazanie ankiet gminie.
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

Szkolenie z funkcjonowania funduszu sołeckiego można było rozłożyć na kilka etapów. Wydłużenie w czasie i zwiększenie liczby spotkań mieszkańców z władzami oswoiłoby wszystkich z nową sytuacją i dało możliwość rozmów, które na pewno przygotowałyby lepiej uczestników do szkoelnia z ekspertem.

Informacje dodatkowe

Rozpoczynając tworzenie miejsca spotkań obywatelskich w bibliotece nie wolno zapominać o przedstawicielach samorządu. Oni muszą być po stronie biblioteki i podejmowanych przez nią działań. Tylko wtedy taka edukacja obywateli ma sens i buduje mocne społeczeństwo a nie wprowadza podziały.