Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Pisząc wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego może skorzystać biblioteka jeśli współpracuje z sołtysem i radą sołecką .

Dlaczego warto?

Z własnego doświadczenia wiem, że warto współpracować z biblioteką i stowarzyszeniami działającymi w naszym regionie. Dzięki wspólnej pracy z biblioteką powstało wiele dobrych rzeczy w naszym sołectwie.

W trakcie przygotowania

Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia środków na rok następny w ramach funduszu sołeckiego. Jesli ustawa jest na TAK inicjatywę przejmuje sołtys i rada sołecka.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Potrzebna jest uchwała Rady Miejskiej przystepująca do funduszu sołeckiego.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Do 30 września sołtys jest zobowiązany złozyć wniosek, który zawiera konkretne przeznaczenie przyznanych środków.
 2. Sołtys organizuje zebranie wiejskie, na którym przedstawia propozycje wykorzystania funduszu sołeckiego. Potrzebna jest akceptacja mieszkańców wyrazona w formie uchwały z zebrania wiejskiego.
 3. Biblioteka może zgłosić do sołtysa chęć realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
 4. Sołtys wraz z radą sołecką rozpoznają potrzeby na wsi. Na co wydać przyznane środki.
 5. Jeżeli uchwała Radnych jest na TAK to, do końca lipca Urząd Miejski informuje sołtysów o wysokości kwoty przeznaczonej na dane sołectwo w ramach funduszu sołeckiego.
 6. Do końca marca Rada Miejska musi podjąc uchwałę na TAK lub NIE w sprawie przystapienia do funduszu sołeckiego na przyszły rok kalendarzowy.
W trakcie realizacji

Po akceptacji przez Raddę Miejską wniosku sołtysa jest on przyjęty do realizacji w roku nastepnym. Realizacją wniosku zajmuje się Urząd Miejski we współpracy z sołtysem.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Czujnośc sołtysa i sprawdzanie w Urzędzie czy fundusz jest realizowany zgodnie z wnioskiem.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. W roku realizacji, od kwietnia sołtys jest informowany o wydaniu środków z jego wniosku.
Po zakończeniu

Wniosek jest zrealizowany przez Urząd Miejski i to zamyka fundusz sołecki na dany rok kalendarzowy, ale sołtys i rada sołecka znów pracują nad wnioskiem na rok nastepny.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Rozmowa z osobami, ktore skorzystały z tych środków i sprawdzenie czy przyniosło to oczekiwany efekt.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Ewaluacja zrealizowanego wniosku i rozpoczęcie przygotowań do realizacji kolejnego.
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

Stowarzyszenia i instytucje zlokalizowane na terenie sołectwa powinny poznać mechanizmy działające funduszem sołeckim i wychodzić z inicjatywą do sołtsa i rady sołeckiej.

Informacje dodatkowe

Do pisania wniosku należy się dobrze przygotować i mierzyć siły na zamiary i potrzeby mieszkańców. Środki nie są tak duże, aby podejmowac wieksze inwestycje. Wybudowanie świetlicy czy chodnika wymaga duzych nakładów finansowych nie tylko na realizację, ale też na opracowanie dokumentacji. Sołtys i rada muszą brać pod uwagę wszystkie te potrzeby i dopiero wtedy wnioskować o środki z funduszu. Przykładem realizacji wspólnego przedsięwzięcia sołtysa i biblioteki z funduszu sołeckiego jest organizacja Święta wsi - Pogorzyckiej Sielanki.