• Sceariusz
 • Publikacja: 19.01.2014
 • Edycja: 20.01.2014
 • 8 
Wystawa rzecznicza z wykorzystaniem danych i wskaźników statystycznych
Wystawa rzecznicza z wykorzystaniem danych i wskaźników statystycznych

 • Budżet działania: 900 zł
 • Czas przygotowania: 1 tydzień
 • Czas trwania: 1 rok
 • Liczba organizatorów: 3
 • Liczba uczestników: 1450000
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Przedsięwzięcie polegało na przygotowaniu wystawy ph. „Biblioteka – mój czas, moje miejsce” obrazującej korzyści mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego z bibliotek publicznych w oparciu o relacje/refleksje wybranych użytkowników oraz dane i wskaźniki statystyczne. Wystawa przygotowana została z myślą udostępniania jej bibliotekom w województwie, aby mogły zaprezentować ją osobom odwiedzającym biblioteki, a także w innych przestrzeniach np. urzędach gminy.

Dlaczego warto?

Warto zwracać uwagę mieszkańców na korzyści, które odnoszą ludzie z biblioteki, bo to obrazuje jaką wartość mogą mieć dla wszystkich, którzy zdecydują się do nich przyjść. Warto uświadamiać organizatorom czym są dla mieszkańców biblioteki i ile osób na danych terenie wspomagają w życiu codziennym.

Warto prowadzić działania rzecznicze i wspierać w nich inne biblioteki.

W trakcie przygotowania

W trakcie przygotowania warto zastanowić się czy w najbliższym otoczeniu są osoby, które mogą być sojusznikami działania: w naszej bibliotece, w bibliotekach w powiecie, województwie są utalentowani bibliotekarze lub użytkownicy, którzy pasjonują się fotografią. Są osoby, które są utalentowane graficznie i potrafią pomóc w profesjonalnym opracowaniu wystawy. Można zaprosić ich do współpracy przy wystawie co wzmocni jej przekaz rzeczniczy. Wydruki i oprawę warto zlecić profesjonalnej firmie, która przygotuje wystawę w takiej formie, aby łatwo było ją przewozić i instalować wielokrotnie w różnych przestrzeniach.

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji przygotowujemy wystawę we współpracy z osobami, których wiedza i umiejętności będą przydatne dla całości przedsięwzięcia i prezentujemy ją w placówce własnej oraz oferujemy do eksponowania innym bibliotekom.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Na bieżąco aktualizowany scenariusz, w którym określimy liczbę i zawartość plansz i według którego będziemy budować wystawę
 •   Współpraca z osobami, które dostarczą/wykonają zdjęcia
 •   Zdjęcia użytkowników, z których dokonamy wyboru właściwego zestawu
 •   Wypowiedzi użytkowników, które pojawią się obok zdjęć
 •   Dane i wskaźniki statystyczne biblioteczne – średnie liczby osiągnięte w województwie, powiecie, gminie
 •   Dane i wskaźniki z zakresu statystyki społecznej, które dotyczą danego środowiska, np. z portalu informacyjnego GUS
 •   Współpraca z osobą, która opracuje wystawę graficznie
 •   Firma poligraficzna
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Należy dobrze przemyśleć co chce się za pomocą wystawy przekazać i przygotować jej scenariusz: określić liczbę plansz (trzeba wziąć pod uwagę wielkość przestrzeni bibliotek, w których może być potencjalnie prezentowana), opisać co ma przedstawiać dana plansza.
 2. Ważne jest, jakie osoby mają być przedstawione oraz to, jakie aktywności w bibliotece są charakterystyczne dla użytkowników w danym środowisku np.: dziecko, które bierze udział w bibliotecznych zajęciach plastycznych, matka z dzieckiem z grupy zabawowej, senior, który uczy się podstaw obsługi komputera, młodzież z DKK, dzieci szkolne, które przychodzą grać w gry komputerowe, osoba dorosła czytająca dla przyjemności, osoba niesprawna, która korzysta z audiobooków, wolontariusz, który wspomaga bibliotekę, a jednocześnie ma szansę zdobycia doświadczenia i rozwoju osobistego.
 3. Wybrane osoby powinny reprezentować grupy użytkowników, które pojawiają się w bibliotekach w taki sposób, aby później można było dopasować do nich średnie wskaźniki lub wartości danych statystycznych, którymi dysponujemy. Np. do zdjęcia dziecka w wieku przedszkolnym – liczba dzieci w podobnym wieku obsługiwana w bibliotekach rocznie na danym obszarze, liczba seniorów, którzy w ostatnim roku ukończyli w bibliotekach województwa kurs podstaw obsługi komputera i Internetu itp.
 4. Przy współpracy z bibliotekami z danego terenu należy zgromadzić zdjęcia poszczególnych osób i ich wypowiedzi/refleksje, które zostaną umieszczone na planszach. Trzeba pamiętać, aby kierować się założeniami, które przyjęliśmy na początku.
 5. Zdjęcia i wypowiedzi powinny być spójne, a treści krótko i wprost, a czasem zabawnie obrazujące korzyści z bibliotek prezentowanych osób.
 6. Pamiętajmy o uzyskaniu zgody na wykorzystanie wizerunku, zdjęć, wypowiedzi do celów wystawy.
 7. Po skompletowaniu zdjęć i wypowiedzi opracowujemy treści z danymi i wskaźnikami statystycznymi. Powinny one tworzyć spójny przekaz wraz ze zdjęciem i wypowiedzią osoby.
 8. Trzeba przygotować treści planszy otwierającej wystawę, ewentualnie zamykającej oraz plakat, ulotkę o powstaniu wystawy, jej autorach, źródłach danych i wskaźników statystycznych itp.
 9. Wymyślamy własne nośne hasło – tytuł wystawy. „Biblioteka – mój czas, moje miejsce” to tytuł wykorzystany dla celów wystawy w województwie warmińsko-mazurskim, który oparty został o oficjalne hasło WBP w Olsztynie – „Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce”.
 10. Przekazujemy materiały grafikowi, a po przygotowaniu plików zgodnie z sugestiami firmy poligraficznej – wysyłamy materiały do druku i oprawy.
 11. Gotową wystawę prezentujemy, gdzie możemy i udostępniamy innym bibliotekom w celu eksponowania np. w różnych przestrzeniach na terenie powiatu lub województwa. Dobrym pomysłem będzie zaprezentowanie jej podczas konferencji, innego wydarzenia, czy też zorganizowanie wernisażu z udziałem użytkowników naszej biblioteki, którzy na żywo opowiedzą o własnych korzyściach z biblioteki. Na takiej imprezie nie może zabraknąć władz i mediów.
 12. Pamiętamy o właściwym jej zabezpieczeniu do transportu.
 13. Na stronie internetowej własnej biblioteki warto zamieścić informację o możliwości wypożyczenia wystawy. Określamy wtedy od kiedy wystawa jest dostępna, jej parametry, aby biblioteka mogła zdecydować w jakiej przestrzeni ją pokaże, wielkość opakowania do transportu itp.
 14. I na koniec zajmujemy się nadzorowaniem obiegu wystawy na danym terenie zgodnie z harmonogramem.
Po zakończeniu

Wystawa ma cel rzeczniczy wobec tego prowadzimy stały monitoring jej stanu – brudne, pogięte, niekompletne plansze nie będą przysłużą się dobremu wizerunkowi bibliotek. Nie eksponujemy jej dłużej niż rok – dane statystyczne zestarzeją się i stracą na wiarygodności. Przygotowujemy nową jeszcze lepszą wystawę rzeczniczą :)

Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Nam wyszło tak - patrz załącznik. Zachęcam do stworzenia własnej wersji :)