• Sceariusz
 • Publikacja: 01.02.2014
 • Edycja: 01.02.2014
 • 1 
"Otwórz oczy"

 • Budżet działania: 0 zł
 • Czas przygotowania: 3 tygodnie
 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Liczba organizatorów: 3
 • Liczba uczestników: 25
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Działanie to cykl spotkań biblioterapeutycznych, które pozwolą młodzieży w wieku gimnazjalnym poznanie zagadnienia bezdomności, konfliktu z prawem, biedy.

Dlaczego warto?

Przestrzeń biblioteki jest idealnym miejscem aby dzięki dostępnym materiałom bibliotecznym i biblioterapii bez dodatkowych kosztów wprowadzać młodych ludzi w świat trudnych zagadnień. Ułatwimy otwartą dyskusje o różnorakich problemach. Wskażemy młodzieży jak sensownie wypełniać swój wolny czas. Dzięki klimatowi, który można wytworzyć w trakcie spotkań mamy możliwość rozbudzenia ciekawości wśród młodzieży. Zyskujemy w ten sposób potencjalnych czytelników. Taki cykl spotkań może spowodować powstanie DKK w bibliotece. Wystarczy młodzieży oddać trochę przestrzeni.

W trakcie przygotowania

Przygotowując się do przeprowadzenia tego działania bardzo rozważnie należy dobrać literaturę na podstawie, której przeprowadzi się zajęcia biblioterapeutyczne.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Dobór tekstu na zajęcia bibliterapeutyczne, przygotowanie bibliografii dla poszczegolnych tematów
 •   Ścisłe określenie tematu każdego spotkania
 •   Zaproszenie nauczyciela/wychowawcy do współpracy
 •   Wybór jednej klasy gimnazjalnej (np. III klasa) do współpracy
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przygotowanie konspektu spotkania
 2. Uzgodnienie dogodnego terminu zajęć
 3. Przygotowanie sali
 4. Przygotowanie sprzętu multimedialnego
 5. Flipchart
W trakcie realizacji

Moim celem jest przekonanie młodych ludzi iż w bibliotece można rozmawiać o bardzo wielu rzeczach, rozwijać się. Wokół młodzieży toczą się najróżniejsze dyskusje. Dorośli wypowiadają swoje opinie na temat bezdomności, biedy, przestępców, Gender. Jednak większość z nich nie umie lub nie ma czasu wyjaśniać młodzieży tych zjawisk. O tym jak łatwo można zostać osobą bezdomną, jak w prozaicznym konflikcie można zostać przestępca, lub że bieda nie zawsze jest efektem lenistwa.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Książki
 •   Spotkania
 •   Eksperci (spotkanie osoby bezdomnej, osoby skazanej itd.)
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Każde spotkanie to kolejne zagadnienie np. bezdomność
 2. Przemyślnie należy przygotować tekst na podstawie, którego przygotujemy spotkanie biblioterapeutyczne
 3. Jeżeli jest to możliwe należy młodych ludzi skonfrontować z osobą, która może opowiedzieć o bezdomności, której doświadczyła
 4. Należy na bierząco reagować na potrzeby grupy. Dlatego praca powinna przebiegać z tymi samymi młodymi ludźmi.
 5. Jeżeli jest to możliwe można poprosić o konsultację pedagoga szkolnego, lub zaprzyjaźnionego psychologa
Po zakończeniu

Po przeprowadzeniu każdego spotkania należy przeprowadzać wywiady z młodymi ludźmi. I ewaluować kolejne spotkania. Może się okazać iż młodym ludziom jest potrzebna wiedza na zupełnie inne tematy niż nam się wydawało.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Przygotowanie badania, które umożliwi ewaluację
 •   Przygotowanie kolejnych propozycji dla tej grupy użytkowników
 •   Zaproszenie młodzieży do współtworzenia blogu biblioteki i wymieniania się tam swoimi propozycjami lektur