• Sceariusz
 • Publikacja: 20.01.2013
 • Edycja: 27.02.2019
 • 0 
Jak odkryć własne drzewo genealogiczne? Projekt edukacyjny.
Jak odkryć własne drzewo genealogiczne? Projekt edukacyjny.

 • Budżet działania: 2400 zł
 • Czas przygotowania: bez ograniczeń
 • Czas trwania: 21 dni
 • Liczba organizatorów: 1
 • Liczba uczestników: 45
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

W trakcie wakacji skierowałam zaproszenie dla dzieci i młodzieży do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym. Zaprosiłam również osoby starsze. Uczestnicy programu w czasie spotkań mięli nauczyć się jak stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny. Przedsięwzięcie składało się z trzech etapów. Pierwszy teoretyczny, drugi warsztatowy. Zwieńczeniem projektu była wycieczka autokarowa do Ciechanowa i Opinogóry. Była to forma nagrody za ciężką pracę w trakcie warsztatów.

Dlaczego warto?

Myślę, iż biblioteka jest miejscem, gdzie każdy bez względu na wiek i swoje wykształcenie może spędzać swój wolny czas. Organizując ten program chciałam uświadomić potencjalnym użytkownikom i bibliotekarzom, że do biblioteki mogą przyjść "ludzie z ulicy". Mali i duzi. Wystarczy zaproponować ciekawą formę spędzenia tego czasu. Wystarczy rozbudzić ich ciekawość!

W trakcie przygotowania

Podstawą do zrealizowania zamierzenia było nawiązanie kontaktu ze środowiskiem pasjonatów historii i genealogii. Chciałam aby uczestnicy projektu posiedli wiedzę praktyczną, która umożliwiłaby ich prywatne rodzinne śledztwa. Wiedzę o narzędziach służących do poszukiwań. Informacje miały być przekazane w sposób przystępny (np. gawędy). Największym problemem było zdobycie środków na realizację zamierzenia. Szczególnie pokrycia kosztu wycieczki autokarowej.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   nawiązanie kontaktu z członkami Polskiego Towarzystwa Historycznego - Oddział we Włocławku zaproszenie ekspertów do wygłoszenia gawęd
 •   nawiązanie kontaktu z Kujawsko – Pomorskim Towarzystwem Genealogicznym
 •   określenie miejsc, które chcieliśmy odwiedzić w trakcie warsztatów (muzea, archiwa)
 •   ustalenie terminów
 •   przygotowanie teczek (arkusze, wykaz stron internetowych).
 •   przygotowanie odpowiedniej ilości plakatów i ulotek
 •   zapowiedź realizacji projektu w lokalnych mediach
 •   zdobycie środków do realizacji zamierzeń
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. stworzenie terminarza
 2. zabezpieczenie eksperów
 3. odpowiednie nagłośnienie projektu w mediach
W trakcie realizacji

Pierwsze spotkania z uczestnikami projektu były integracyjne. Wyjaśniałam też jaki jest cel programu. W pierwszym tygodniu realizacji odbyły się dwie gawędy. Pierwszą wygłosił dr Tomasz Dziki “Sposoby i metody poszukiwania dokumentów świadczących o istnieniu rodu i jego przodkach”. Drugą dr Piotr Bokota “Pochodzenie naszych nazwisk”. W kolejnych tygodniach odbywały się warsztaty. Był to kluczowy etap projektu. Trwały najdłużej, bo dwa tygodnie. Trzecim końcowym etapem była wycieczka autokarowa. W trakcie warsztatów, odbywających się dwa razy w tygodniu odwiedzaliśmy miejsca gdzie mozna znaleźć informację o przodkach. Było to Archiwum Państwowe, Archiwum Dieczjalne, Muzeum Etnograficzne, biblioteka Muzeum. W trakcie warsztatów trwały konsultacje jak korzystać ze stron www. (w teczkach poszukiwacza, w które zaopatrzeni zostali uczestnicy projektu) był spis stron umożliwiajacych tego typu wyszukiwanie. Najtrudniej było zgrać logistycznie wszystkie zamierzenia.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   sala
 •   komputery z dostepem do sieci
 •   teczki z arkuszami rodzinnymi
 •   materiały papiernicze dla osób, które chcą wykonać drzewo w formie graficznej
 •   dostęp do drukarki
 •   wolontariusze
 •   udział ekspertów
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. przygotowanie sal do spotkań
 2. przygotowanie teczek z materiałami, które umożliwiły poszukiwania
 3. uzgodnienie udziału w warsztatach ekspertów i pasjonatów genealogii
Po zakończeniu

W trakcie warsztatów, po konsultacjach i zapoznaniem się z możliowściami oraz narzędziami powstawały drzewa genealogiczne poszczególnych rodzin. Wszyscy uczestnicy warsztatów wzięli udział w wycieczce autokarowej do Ciechanowa i Opinogóry. Odwiedziliśmy Muzeum Krasińskich gdzie mogliśmy podziwiać drzewo genealogiczne tej rodziny. Gościliśmy również w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   autokar
 •   przewodnik
 •   posiłek
 •   zapłacone ubezpieczenie
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Zamieszczono zdjęcia z warsztatów na stronie biblioteki
 2. Zoorganizowano kolejne spotkania z ekspertem
 3. Osoby biorące udział w projekcie są aktywnymi użytkownikami biblioteki
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?
 1. Nigdy nie należy całej odpowiedzialności wziąć na siebie.
 2. Należy stworzyć zespół osób, które są kreatywne i można na nie liczyć.
 3. Zapraszać osoby z mediów, powinny aktywnie uczestniczyć w projekcie (znać go z autopsii).