• Artykuł
  • Publikacja: 01.07.2020
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
Program wymiany bibliotekarzy PRAKTYKA DLA PRAKTYKA - weź udział w 5 edycji!

„Praktyka dla praktyka” jest ogólnopolskim programem wymiany bibliotekarzy. To niepowtarzalna okazja dla pracowników bibliotek do zdobycia doświadczenia zawodowego, nowych inspiracji i nawiązania interesujących kontaktów zawodowych. Dotyczy to nie tylko osób, które wyjadą na praktykę, ale również i tych, którzy opiekować się będą praktykiem na miejscu. Wymiana polega na wysłaniu pracownika do pracy w bibliotece partnerskiej na 5 dni roboczych i przyjęciu na jego miejsce osoby o podobnych kwalifikacjach na „zastępstwo”. Program adresowany jest do bibliotek publicznych.

Obecnie trwa nabór do piątej edycji edycji programu. W tym roku bibliotekarze mogą wziąć udział w wymianie – czas trwania 5 dni, bądź w wydarzeniu specjalnym – czas trwania 3 dni. Na zgłoszenia czekamy do 20 lipca!

Zarówno wymiany jak i wydarzenia specjalne odbywają się w bibliotekach partnerskich. Gdzie można pojechać w tej edycji i na jakim stanowisku pracować? 

GDZIE MOŻESZ WYJECHAĆ? - Z KIM SIĘ WYMIENIĆ?

  • Biblioteka multimedialna BIBLIO - Lublin - to jedna z 40 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Istnieje od 2012 roku, a jej otwarcie było uznane przez czytelników za wydarzenie kultury w plebiscycie Gazety Wyborczej.

Stanowisko pracy – bibliotekarz w filii. 

Stanowisko pracy – bibliotekarz, kierownik filii.

Stanowisko pracy - bibliotekarz

  • Wypożyczalnia dla dorosłych MBP w Gorlicach - dział składa się z części w wolnym dostępie i magazynowej. Wypożyczalnia przygotowuje i realizuje niektóre działania w ramach ogólnopolskich i regionalnych akcji promujących modę na czytanie organizowanych przez MBP w Gorlicach.

Stanowisko pracy - bibliotekarz

Stanowisko pracy - plastyk

Stanowisko pracy - bibliotekarz dyżurny

  • Biblioteka z Pasją - Gdynia - to miejsce niezwykłe na mapie Gdyni. Swoje podwoje otworzyło w listopadzie 2017 roku i jako pierwsza biblioteka w Gdyni ma określony profil czytelnika -  młodzież między 13 a 25 rokiem życia. 

Stanowisko pracy - bibliotekarz

Aby wziąć udział w WYMIANIE „Praktyka dla praktyka” należy do 20 lipca 2020 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy. Z siedmioma osobami, które zakwalifikują się do udziału w wymianie skontaktujmy się w drugiej połowie sierpnia.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wiąże się z deklaracją udziału w programie oraz zobowiązaniem się do zorganizowania wymiany w swojej bibliotece.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W WYDARZENIU SPECJALNYM?

  • GDYNIA - Festiwal Miasto Słowa 

Festiwal corocznie towarzyszy Nagrodzie Literackiej Gdynia. Tegoroczny odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia. W planie spotkania z czołowymi polskimi twórcami i tłumaczami literatury, słuchowiska i występy z udziałem najważniejszych polskich aktorów. 

  • SZCZECIN - Festiwal Okolice Literatury 

Sztandarowy projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie to festiwal literatury non fiction „OKOlice Literatury”. W dniach 25-27 września 2020 zapraszamy na drugą edycję festiwalowych spotkań z literaturą non-fiction „OKOlice Literatury”. Tematem przewodnim tej edycji będą granice i pogranicza

  • GORLICE - Festiwal im. Zygmunta Haupta

W dniach 23–27 września 2020 roku w Gorlicach odbędzie się 6. Festiwal im. Zygmunta Haupta. Inicjatorem wydarzenia jest Andrzej Stasiuk, który pełni funkcję Dyrektora Artystycznego. Festiwal jest zaplanowany jako cykliczne wydarzenie literackie, odbywające się co roku. 

  • LUBLIN - Zobacz mój głos. Festiwal Poezji Miganej

W dniach 21 – 23 października 2020 (środa-piątek) roku odbędzie się festiwal “Zobacz Mój Głos. Festiwal Poezji Miganej”. Głównym punktem Festiwalu będą warsztaty poezji miganej, zakończone występem uczestników, a wydarzenia towarzyszące będą skierowane do niesłyszących, słabo słyszących, animatorów kultury, czy osób zarządzających instytucjami. Zaplanowano m. in. warsztaty motywujące, pokaz filmu “Znaki” i spotkanie z jego twórcami, szereg wykładów i paneli.

Aby wziąć udział w WYDARZENIU SPECJALNYM należy do 20 lipca 2020 wypełnić formularz zgłoszeniowy. Z trzema osobami, które zakwalifikują się do udziału w wydarzeniu specjalnym skontaktujemy się w drugiej połowie sierpnia.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: praktykadlapraktyka.pl/

kontakt:

koordynatorka programu: Natalia Gromow

e-mail: gromownatalia@gmail.com

tel: 504 079 498

Organizator: Stowarzyszenie LABiB

e-mail: stowarzyszenielabib@gmail.com

Organizator:

Stowarzyszenie LABiB

Partnerzy: 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Biblioteka Gdynia

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu

Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ustawy 1 z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

Dofinansowano ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek
Program wymiany bibliotekarzy PRAKTYKA DLA PRAKTYKA - weź udział w 5 edycji!