Czym jest LABiB?

Data publikacji: 18.09.2013
Data modyfikcji: 20.06.2024
0

Czym jest LABiB?

LABiB to społeczność osób, które dostrzegają potencjał bibliotek i chcą go rozwijać. Działają, mają pomysły, realizują projekty. LABiB tworzą bibliotekarze i inne aktywne osoby, którym bliska jest idea nowoczesnej biblioteki wychodzącej naprzeciw różnorakim potrzebom lokalnych społeczności.

LABiB to portal społecznościowy stworzony dla ludzi pracujących w społecznościach lokalnych, nastawiony na wymianę praktycznej wiedzy i pomnażanie pomysłów. Portal daje możliwość zainspirowania się działaniami innych oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami. Stanowi przestrzeń spotkań, poszukiwania rozwiązań i wspólnych eksperymentów.

Motto LABiB to „Dziel się wiedzą, mnóż pomysły”

Dla kogo jest LABiB?

Dla osób, które wierzą, że dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem jest wartością. Chcą zaszczepić entuzjazm w innych. Dla osób, które chcą wprowadzać zmiany w swoim otoczeniu. Dla tych, którzy są gotowi rozpocząć wielką wymianę.

 

Zarejestruj się i dziel się wiedzą, mnóż pomysły!

LABiB to projekt, który został zapoczątkowany w 2012 r. przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (http://frsi.org.pl/) w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (http://frsi.org.pl/projekt/program-rozwoju-bibliotek/).

 

Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.