• Artykuł
  • Publikacja: 06.06.2024
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
Akcja "Otwarta, demokratyczna, zielona"

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w ogólnopolską akcję “Otwarta, demokratyczna, zielona”, organizowaną w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (współtworzonego przez FRSI)! 50 organizacji lub partnerstw, które zgłoszą się do akcji jako pierwsze, weźmie udział w konkursie na najlepszą relację. Nagrodą jest wizyta studyjna w Norwegii.

 

O akcji

Do udziału w akcji zapraszamy wszystkie organizacje i instytucje (w tym zwłaszcza: organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki i samorządy), a także grupy nieformalne, działające lokalnie na terenie Polski, przynajmniej częściowo poza m.st. Warszawą.

Zachęcamy Was do przeprowadzenia w swoich społecznościach kolejnych działań na rzecz bardziej otwartej, demokratycznej i zielonej Polski (oraz Europy!). Możecie skorzystać z gotowych scenariuszy albo zaproponować swoją własną aktywność.

Namawiamy również do zaproszenia do współpracy innych lokalnych instytucji czy grup nieformalnych. Może w Waszej okolicy jest np. szkoła / biblioteka / organizacja pozarządowa, która chętnie się włączy w akcję razem z Wami?

Konkurs na najlepszą relację

50 organizacji lub partnerstw, które zgłoszą się do udziału w akcji jako pierwsze, weźmie udział w konkursie. W ramach konkursu wybranych zostanie pięć najlepszych relacji. Ocenie podlegać będzie zarówno sposób realizacji działania, w tym ewentualna współpraca partnerska, jak i sama relacja – jej oryginalność, atrakcyjność, kreatywność twórców.

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni możliwością udziału w wizycie studyjnej w Norwegii między 21 a 25 października 2024 (daną organizację lub partnerstwo będą mogły reprezentować maksymalnie trzy osoby). Podczas wizyty będzie można odwiedzić organizacje i instytucje działające w Norwegii na rzecz włączenia społecznego, budowania kultury demokratycznej oraz ochrony środowiska. Organizatorzy pokryją koszty związane z udziałem osób uczestniczących w wizycie oraz zapewnią obecność osoby tłumaczącej.

 

Więcej informacji na stronie Programu AO-FR.

Akcja