• Artykuł
  • Publikacja: 09.07.2024
  • Edycja: 09.07.2024
  • 0 
BIBLIOTEKA JAKO ORGANIZACJA REALIZUJĄCA CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU — ZAPOWIEDŹ WEBINARIUM

24 lipca (środa) o godz. 11.00 zapraszamy na zaległy webinar w ramach Miesięcy Tematycznych z LABiB. Na webinarze osoby uczestniczące poznają znaczenie celów rozwoju, prace międzynarodowego środowiska bibliotekarskiego oraz możliwości promocji celów w działaniach rzeczniczych i edukacyjnych z użytkownikami i użytkowniczkami bibliotek. Webinar poprowadzi Magdalena Gomułka.

Rejestracja

Udział w wydarzeniu jest darmowy, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

O webinarze

25 września 2015 r. 193 państwa członkowskie ONZ na historycznym szczycie w Nowym Jorku przyjęły jednogłośnie nowy plan rozwoju świata i polepszania życia każdego człowieka na Ziemi: Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Rok później międzynarodowe środowisko bibliotekarzy IFLA podjęło się realizacji projektu International Advocacy Program, który ma zadanie wzmocnienia pozycji bibliotek na arenie międzynarodowej i krajowej. Polskie biblioteki robią bardzo dużo na rzecz zrównoważonego rozwoju, klimatu czy środowiska.

O prowadzącej

Magdalena Gomułka – instruktor Działu Instrukcyjno-Metodycznego Biblioteki Śląskiej, przewodnicząca Okręgu Śląskiego SBP. Współpracuje z IFLA od 2017 r.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo. Od 2011 r. pracownik Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów (2011-2015) i Działu Instrukcyjno-Metodycznego (2016 – obecnie). Instruktor i koordynator projektów szkoleniowych dla bibliotekarzy woj. śląskiego. Ogólnopolski Bibliotekarz Roku 2021. Członek SBP, przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Katowicach (2021-2025). W 2019-2023 przewodnicząca grupy IFLA New Professionals Special Interest Group (NPSIG); obecnie członek zespołu zajmującego się ewaluacją kongresów IFLA (WLIC Steering Committee).

Autorka licznych artykułów w czasopismach naukowych i popularnych dotyczących rozwoju zawodowego bibliotekarzy, międzynarodowych projektów mentoringowych i rzeczniczych. Aktywna uczestniczka konferencji krajowych i międzynarodowych, międzynarodowych szkoleń IFLA International Advocacy Program w Hadze, Budapeszcie i Nowym Jorku. Autorka wystąpień o polskich bibliotekach na zagranicznych konferencjach, tj. IFLA WLIC w Dublinie oraz sesji towarzyszących Internet Governance Forum 2021 oraz European Forum UNECE w Genewie. W lipcu 2023 r. była uczestnikiem międzynarodowej delegacji bibliotekarzy IFLA na Forum Polityczne Wysokiego Szczebla w Nowym Jorku.

O projekcie

Projekt „12 miesięcy tematycznych z labib.pl” powstał w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

BIBLIOTEKA JAKO ORGANIZACJA REALIZUJĄCA CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU — ZAPOWIEDŹ WEBINARIUM