• Artykuł
 • Publikacja: 30.04.2020
 • Edycja: 30.11.-0001
 • 1 
Konkurs „Re-Animuj się!” - wygraj warsztaty z Ambasadorem LABiB w Twojej bibliotece
Stowarzyszenie LABiB zaprasza biblioteki publiczne do udziału w piątej edycji konkursu „Re-Animuj się!”. Nagrodami w konkursie są warsztaty prowadzone przez bibliotekarzy – praktyków, Ambasadorów Stowarzyszenia LABiB. Na zgłoszenia czekamy do 30 maja 2020 roku. 
Zależy Ci na rozwoju zespołu Twojej biblioteki? Marzą Ci się niebanalne warsztaty z kreatywności lub komunikacji? A może chcesz skonsultować swój pomysł na działania z bibliotekarzem-praktykiem? Zgłoś swoją bibliotekę do konkursu „Re-Animuj się!” i wygraj warsztat Ambasadora LABiB! Wystarczy napisać dlaczego właśnie dla twojej biblioteki ma przeprowadzić warsztat Ambasador i wypełnić formularz online. Udział w konkursie jest bezpłatny, a zwycięskie biblioteki nie pokrywają żadnych kosztów związanych z warsztatem.
Jakie nagrody czekają na zwycięskie biblioteki? 
W ramach konkursu możesz wygrać jeden z wymienionych niżej 16 warsztatów zaproponowanych przez Ambasadorów LABiB w dwóch blokach tematycznych. Warsztaty są skierowane do pracowników bibliotek publicznych.
KREATYWNOŚĆ (Kreatywność wg. najnowszych raportów związanych z rynkiem pracy jest jedną z najważniejszych i najbardziej pożądanych kompetencji przyszłości. To ona pozwala pracownikom rozwiązywać złożone problemy i odpowiadać na bieżące potrzeby użytkowników bibliotek. Kreatywność jest cechą typowo ludzką, odróżniającą nas od maszyn systemów i rozwiązań. W tym bloku tematycznym znajduje się szereg tematów warsztatów z różnych obszarów, które łączą w sobie kreatywne spojrzenie i oferty nastawione na rozwój bibliotekarzy oraz ulepszenie działalności bibliotek. 
 1. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w bibliotece / Karol Baranowski 
Warsztat pokaże jak wykorzystać narzędzia, aplikacje związane z technologią wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w promocji zbiorów bibliotek, w promocji i animacji czytelnictwa oraz zwiększenia atrakcyjności oferty instytucji. 
 1. Rozegrana biblioteka w mieście / Karol Baranowski 
Warsztat dotyczył będzie gier miejskich jako instrumentu i narzędzia promocji i animacji czytelnictwa, promocji literatury i książki, zdobywania wiedzy o lokalnych społecznościach i lokalnej historii. Gry miejskie mogą być świetnym narzędziem edukacyjnym i kulturotwórczym. 
 1. Garść pomysłów, jak uatrakcyjnić zajęcia dla dzieci w wieku 3-12 lat. Od gier bibliotecznych i escape roomu do bezpłatnych aplikacji /Anna Wysocka 
Celem warsztatu jest pokazanie zajęć takich jak escape room i gry biblioteczne skierowanych do dzieci. Uczestnicy dowiedzą się jak przygotować scenariusz zajęć od pomysłu na zadania do przygotowania sali. Dodatkowym atutem warsztatu będzie pokazanie bezpłatnych aplikacji, które urozmaicą zajęcia dla dzieci. Podczas szkolenia bibliotekarze zyskają wiedzę jak zorganizować nietypowe warsztaty, po których biblioteka będzie kojarzyła się dzieciom z miejscem, gdzie można spędzić czas w niebanalny sposób. 
 1. Kreatywna Odyseja, czyli po co i jak prowadzić zajęcia rozwijające kreatywność w bibliotece / Szymon Wałowski 
Na warsztatach zastanowimy się co to jest kreatywność i jak można nad nią pracować. Uczestnicy dowiedzą się jak stosować metody aktywizujące w pracy z użytkownikami zarówno tymi młodszymi jak i starszymi. Będą mieli możliwość ćwiczenia własnej kreatywności poprzez wykonywanie wielu ciekawych zadań. 
 1. Elektronika i kodowanie bez komputera / Szymon Wałowski 
Podczas warsztatów uczestnicy poznają tajemnice elektryczności i tego co można z nią zdziałać przy pomocy baterii, taśmy miedzianej, żarówki  i odrobiny papieru. Ponadto poćwiczą umiejętność logicznego myślenia i analizowania złożonych problemów (czyli właśnie kodowania), co w ogóle nie będzie wymagało użycia komputera. 
 1. Biblioteczny warsztat pracy z pokoleniem „Z” – technologia i tradycja / Monika Schmeichel-Zarzeczna 
Szkolenie pozwoli pracownikom bibliotek lepiej poznać i zrozumieć potrzeby pokolenia “Z” lub tzw IGeneracji. Dzięki temu uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób angażować młodych w różnego rodzaju działania, jak z nimi rozmawiać i sprawić aby postrzegali bibliotekę jako miejsce dla siebie. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane darmowe narzędzia i aplikacje internetowe, a także nowoczesne przykłady książek i sposoby pracy, które mogą zostać wykorzystane w pracy bibliotekarza z młodym pokoleniem. Narzędzia poznane podczas szkolenia będa mogły być wykorzystywane zarówno w działaniach stacjonarnych jak i tych prowadzonych w Sieci. 
 1. Mnóż pomysły, pisz wnioski, realizuj projekty !/ Paweł Dobrzelecki 
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się skąd czerpać pomysły na projekty, jak stworzyć swój własny generator pomysłów, od czego zacząć pisać wnioski, jak poprawnie zbudować projekt kulturalny oraz jak planować, tworzyć i realizować projekty z korzyścią dla biblioteki i jej użytkowników. 
 1. Kreatywny bibliotekarz – czyli jak przyciągnąć rodziców z dziećmi do biblioteki / Paweł Dobrzelecki 
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się Jak w sposób twórczy i niebanalny wprowadzić dziecko w świat książek i biblioteki, jak zwiększyć atrakcyjność swojej placówki wśród dzieci i rodziców, by stali się oni stałymi klientami tych instytucji, oraz jak w tym celu wykorzystać dostępne zasoby biblioteki i jej otoczenia.

KOMUNIKACJA (Zawód bibliotekarza oparty jest na nieustannym kontakcie z drugim człowiekiem - czytelnikiem, odbiorcą wydarzeń, współpracownikiem czy pisarzem. Osoby te postrzegają bibliotekę w różny sposób, mają odmienne potrzeby i oczekiwania względem świadczonych w niej usług. Aby móc w pełni odpowiadać na te potrzeby bibliotekarze muszą nieustannie doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne na różnych płaszczyznach. Drugi blok szkoleń to zbiór tematów dotyczących szeroko rozumianej komunikacji - budowania zespołu, rzecznictwa, promocji działań instytucji, czy budowania relacji z czytelnikiem. 

   1.Bibliotekarz w aktywnych społecznościach. Sztuka przełamywania barier / Maria Jedlińska 
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zdobywania przez bibliotekarzy umiejętności pracy z grupą osób dorosłych/seniorów oraz przedstawienie programu edukacyjnego promującego nowoczesny środowiskowy model „uczenia się przez całe życie”, oparty o aktywność społeczną i obywatelską oraz międzypokoleniową integrację w bibliotekach publicznych. Zostaną przedstawione edukacyjne moduły treningowe (stosowane w projekcie SEVIR i Active Citizens) pokazujące, jak należy uczyć istotnych umiejętności w celu likwidowania barier – od wewnętrznych (osobiste, społeczne) po środowiskowe (współpraca różnych podmiotów, finansowanie działań). Podane zostaną przykłady „dobrych praktyk”. 
 1. Informuj, konsultuj, angażuj – tworzenie oferty dla użytkowników oraz promocja wydarzeń / Anna Wysocka 
Warsztat ma na celu podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu planowania i tworzenia wydarzeń oraz ich promocji. Zagadnienie organizacji i promocji jest niezwykle szerokie. Zostanie pokazane na zróżnicowanych przykładach takich jak spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci i dorosłych, akcje, kursy, lekcje biblioteczne. Podczas warsztatu uczestnicy poznają różne sprawdzone sposoby promocji, nauczą się tworzyć plakaty, ulotki, filmiki, dowiedzą się jak zaangażować czytelników.
    3.
Współpraca - zamiast rywalizacji. Podstawy komunikacji opartej na empatii jako ważny element pracy w zespole / Agata Warywoda 
Ważnym elementem pracy bibliotekarza jest kontakt z innymi ludźmi – zarówno współpracownikami, jak i czytelnikami – oraz skuteczna komunikacja. Jak rozwiązywać konflikty zespołowe w sposób satysfakcjonujący dla każdej ze stron? Jak radzić sobie w sytuacji rozmowy z „trudnym” czytelnikiem, kiedy wydaje się nam, że nie jesteśmy w stanie się porozumieć? Podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawy modelu komunikacji nazywanego Porozumieniem bez przemocy lub Komunikacją opartą na empatii (NonViolent Communication) opracowanego przez Marshalla B. Rosenberga. W ramach szkolenia zostaną przedstawione podstawowe założenia komunikacji opartej na empatii, 4 kroki komunikacji empatycznej, wyrażenia blokujące komunikację, strategie rozwiązywania konfliktów w oparciu o NVC. 
 1. Użytkownicy z dysfunkcja wzroku w bibliotece. Komunikacja, włączanie, współpraca, projekty /Anna Rutkowska 
Osoby z dysfunkcją wzroku są użytkownikami bibliotek. Często jednak mamy problem z komunikacją, nie wiemy jaką ofertę możemy dla nich przygotować, jak zorganizować bezpieczną przestrzeń biblioteczną. Obsługa tych czytelników wymaga większego niż zwykle zaangażowania. Jeśli jednak pozna się potrzeby osób niewidomych nie będzie to problemem, a może uda się przygotować propozycje włączające tę grupę odbiorców w życie kulturalne. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować przestrzeń placówki, aby była dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Doświadczą w jaki sposób postrzegają osoby z dysfunkcją wzroku, jak się z nimi komunikować i obsługiwać w bibliotece. Poznają przykładowe projekty zrealizowane z uwzględnieniem osób niewidomych. Przekonają się, że osoby z niepełnosprawnościami można aktywnie zaangażować w działalność kulturalną. 
 1. Zespół międzypokoleniowy – siła tkwi w różnorodności / Monika Schmeichel – Zarzeczna 
Każde pokolenie dorastało w innych realiach i wniosło w dorosłe życie konkretne postawy i wartości wynikające z uwarunkowań społecznych, kulturowych czy demograficznych. Warto mieć świadomość genezy postaw, a także słabych i mocnych stron charakteryzujących poszczególne generacje. Mniej więcej dekadę temu biblioteki weszły w okres głębokich przemian. Pojawiły się komputery i systemy informatyczne do obsługi użytkowników. Zawód uległ uwolnieniu, co pozwoliło na zatrudnianie młodych specjalistów z różnych dziedzin. Podczas szkolenia przyjrzymy się, jakie mogą być wady i zalety pracy w zespole międzypokoleniowym w bibliotece, która z założenia jest miejscem przekazywania wiedzy i propagowania idei lifelong learning. Uczestnicy poznają charakterystyczne cechy poszczególnych generacji i podejmą próbę ich identyfikacji w swoim otoczeniu, a także uświadomienia sobie jak wiele różne postawy wnoszą do zespołu. Dowiedzą się również jaką rolę odgrywają w ich życiu stereotypy, zidentyfikują swoją motywację do pracy oraz podejmą próby usprawnienia komunikacji. 
 1. Jesteśmy częścią społeczności. Budujemy markę miejsca / Natalia Gromow 
W trakcie warsztatu na przykładzie działań Biblioteki Gdynia i innych instytucji, zostanie pokazane w jaki sposób instytucja może odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności i, tym samym, stać się jej niezbędną częścią. W tym kontekście zostanie również omówiona rola zespołu w budowaniu marki miejsca, rola budowania marki miejsca w planowaniu strategii biblioteki, współpracy z przedstawicielami samorządu a także udziale samych użytkowników w projektowaniu usług i przestrzeni bibliotecznej. Uczestnicy szkolenia poznają aspekty dotyczące technicznych stron budowania marki, takich jak spójna identyfikacja oraz obecność w mediach. Będą mogli praktycznie przećwiczyć swoje umiejętności podczas proponowanych ćwiczeń i studium przypadku (case study). Warsztat skierowany jest przede wszystkim do osób zarządzających bibliotekami i zajmujących się działaniami promocyjnymi i marketingowymi. 
     7.Docenić bibliotekę. Jak skutecznie promować rzecznictwo / Natalia Gromow 
Czym jest rzecznictwo i jak wykorzystać to narzędzie w przemyślanym i skutecznym procesie rozwoju biblioteki? Dlaczego warto wchodzić w buty użytkowników i rozwiązywać ich problemy? Po co zajmować się konstrukcją Planu Rzecznictwa? Jakie trzeba mieć kompetencje, żeby rzecznictwo prowadzić? Na te i inne pytania odpowiem podczas warsztatów “Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”. Rzecznictwo to sposób myślenia, który pozwala na zmianę perspektywy postrzegania problemów biblioteki. Jest podstawowym narzędziem do pracy z organizatorami naszych instytucji, pozwala na zgłębienie wiedzy z zakresu budowania relacji z odbiorcami naszych działań. Jest to podstawowe narzędzie w budowaniu pozycji biblioteki w lokalnych społecznościach, a także w budowaniu zaangażowanego zespołu pracowników. Warsztat skierowany jest do osób zarządzających bibliotekami i współpracujących z samorządami. 
 1. Projektuj, pisz, działaj! – wszystko co musisz wiedzieć o pozyskiwaniu środków na realizację pomysłów / Monika Schmeichel – Zarzeczna 
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z możliwościami i zasadami pozyskiwania dodatkowych funduszy na działalność. Dowiedzą się jak wyznaczać cele projektować działania z wykorzystaniem elementów metody Design Thinking. Będą mieli okazję zdiagnozować potrzeby społeczności na rzecz, której pracują i w oparciu o posiadane zasoby stworzyć szkic projektu dotacyjnego. 

Jak się zgłosić? 
 • Do 30 maja 2020 r.wypełnij i prześlij formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: Formularz
 • Ewentualne pytania prześlij mailem na adres: ambasadorowie@labib.pl. 
 • Lista zwycięskich bibliotek zostanie ogłoszona 3.06.2020 r. 
 • Regulamin konkursu dostępny jest Tutaj
Poznaj Ambasadorów, których możesz zaprosić do przeprowadzenia warsztatów w Twojej bibliotece: 
Karol Baranowski- Rocznik Orwellowski. Ukończył z powodzeniem studia na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Bibliotekarz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Prowadzi zajęcia dla czytelników, lekcje biblioteczne i warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizuje gry miejskie i gry biblioteczne (edukacyjne, historyczne i literackie). Współorganizator Odjazdowego Bibliotekarza w Krakowie od 2011 roku, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku. 
Paweł Dobrzelecki- Bibliotekarz, trener, animator — absolwent IBiIN Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych zarządzanie w kulturze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu, w której przeszedł przez wszystkie szczeble bibliotecznej hierarchii, obecnie pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora. Miłośnik alternatywnych form edukacji, koordynator oraz inicjator wielu projektów realizowanych w bibliotece. Ogólnopolski Bibliotekarz roku 2018. 
Natalia Gromow- Absolwentka historii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych Marketing kultury (Uniwersytet Warszawski) i Innowacyjne praktyki Public Relations (Uniwersytet Gdański). Uczestniczyła w tworzeniu programu rzecznictwa dla bibliotek: Docenić Bibliotekę. Od kwietnia 2016 r. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, wcześniej pracowała w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku na stanowisku kierownika Działu Marketingu i PR oraz rzecznika prasowego. Pomysłodawczyni i osoba odpowiedzialna za wdrożenie Karty do Kultury, inicjatorka ogólnopolskiej (nie)konferencji dla pracowników bibliotek Kierunek-Wizerunek, programu wymiany bibliotekarzy Praktyka dla praktyka oraz wielu kampanii marketingowych promujących czytelnictwo i korzystanie z bibliotek. Współzałożycielka Stowarzyszenia LABiB. 
Maria Jedlińska -pracuje w Dziale Edukacji, Nauki i Badań WBP w Krakowie; zajmuje się integracją społeczną i cyfrową osób starszych. Pomysłodawca i koordynator programu "Szkoła @ktywnego Seniora-S@S". Ambasador programu Grundtvig, EPALE (2015- 2017), sieci LABIB, facylitator Active Citizens British Council. Członek organizacji pozarządowych; dr n.przyrodniczych. 
Anna Rutkowska - absolwentka historii Uniwersytetu Szczecińskiego (2000) oraz podyplomowo Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (2001). Od 2001 roku związana z Miejską Biblioteką Publiczną w Szczecinie, w której pracowała jako bibliotekarka, przez jedenaście lat kierowała filią nr 28, największą placówką położoną w centrum Szczecina. W tym czasie ukończyła podyplomowo Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Zarządzania (2012). Od sześciu lat kieruje Działem Promocji w MBP. Koordynowała projekty realizowane w bibliotece, również takie, które włączały osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu w życie kulturalne. Wybrane projekty: „Biblioteka przyjazna niewidomym”, „Miganie kultury”, „Nie(p)odległe krajobrazy”, „Cztery strony świata”, „Widzieć więcej, niż się widzi – wiedzieć więcej, niż się wie”. Od trzech lat zajmuje się także koordynacją wolontariatu seniorów w MBP.Prowadzi warsztaty i szkolenia, również online dla bibliotekarzy przygotowujące bibliotekarzy do obsługi czytelników niedowidzących, i do włączania i aktywizacji osób z dysfunkcją wzroku w życie kulturalne. Członkini Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Stowarzyszenia LABiB. Współorganizowała dwie edycje konferencji dla bibliotekarzy z województwa zachodniopomorskiego BiblioLAB. 
Monika Schmeichel-Zarzeczna- studiowała historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończyła Akademię Liderów Kultury prowadzoną przez wrocławski Ośrodek Kultury i Sztuki,  Akademię Animatorów Stowarzyszenia „Klanza” oraz Szkołę Trenerów biznesu Akademii SET. Obecnie kierownik Filii nr 38 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. W bibliotecznym świecie zajmuje się prowadzeniem działań wykorzystujących nowe technologie w edukacji, pisaniem projektów oraz wspieraniem rozwoju osób z różnych grup wiekowych. Od 9 lat współpracuje z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Członkini i ambasadorka Stowarzyszenia LABiB, ambasadorka EPALE e-platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie, trenerka w programie Lekcja:Enter 
Szymon Wałowski -absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim. Od 2012 roku bibliotekarz szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu. Członek i Ambasador Stowarzyszenia LABIB, Latarnik Polski Cyfrowej, propagator kodowania i programowania w bibliotekach i szkołach. Realizator wielu szkoleń i warsztatów dla dorosłych i dzieci z zakresu kodowania offline, programowania w Scracth, jr., Scratch, App Inventor i języku Python. Doświadczony organizator wydarzeń bibliotecznych, konkursów i projektów. 
Agata Warywoda- Trenerka i bibliotekarka, absolwentka Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na UMCSie w Lublinie (2012), Studium Pracy z Grupą i Zespołem w Krakowie (2017) oraz Akademii Trenerów w SWPS w Katowicach (2019). Członkini i Ambasadorka Stowarzyszenia LABiB oraz współtwórczyni bloga Present Simple. Ze środowiskiem bibliotek związana od 10 lat. Obecnie pracuje jako specjalista ds. działań edukacyjnych w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej. Współpracuje z Akademickim Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii w Rzeszowie, gdzie przygotowuje i prowadzi warsztaty z zakresu rozwoju osobistego i pracy z grupą. Swoją pracę trenerską poddaje superwizji oraz doskonali uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach. 
Anna Wysocka– absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UW. Od 2015 roku związana z Biblioteką Publiczną w Piasecznie gdzie pełni funkcję kierownika filii w Józefosławiu, członkini Stowarzyszenia LABiB. Koordynatorka i realizatorka projektów: „Literacka Mapa  Piaseczna”, "Zdrowa mama, zdrowe dziecko", "Józefosław i Julianów – w poszukiwaniu tożsamości",Przekąski literackie”, „Wszechświat uczuć w świecie książek”. Realizatorka spotkań autorskich, warsztatów i wielu inicjatyw związanych z czytelnictwem jak Noc Bibliotek, Tydzień Bibliotek akcje plenerowe. Promuje nowe technologie – prowadzi kurs komputerowy dla seniorów oraz zajęcia z kodowania dla dzieci. Organizatorka klubu kreatywności pod nazwą „Strefa KreaTYwni” – miejsca dla mieszkańców, gdzie uczą się nowych rzeczy oraz prowadząca warsztaty w Strefie – Kodowanki, Rytmowanki, Teatralki. Realizatorka warsztatów dla dzieci i młodzieży (escape room, gry biblioteczne), a także lekcji bibliotecznych (np. o książkach mówiących o emocjach). Posiada doświadczenie w kontaktach z lokalnymi instytucjami i mediami. Tworzy ofertę biblioteki wraz z czytelnikami. Ma duże doświadczenie w promocji wydarzeń. Cały czas pogłębia swoja wiedzę i uczy się nowych rzeczy. 

Projekt dofinansowano:
Ze środków Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Re-Animuj się! powstał w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

Konkurs „Re-Animuj się!” - wygraj warsztaty z Ambasadorem LABiB w Twojej bibliotece
    Treści Labib dostępne na Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach